Background image

Доклади от конференцията

Сборниците доклади от предишните издания на конференцията може да прегледате през страница Архив.

Докладите от настоящото трето издание на конференцията също ще бъдат отпечатани в книжен сборник и записани на придружаващ сборника компакт диск.

Канят се всички участници в конференция БАНИ'2019 да се регистрират на страница "Регистриране" и да попълнят данните за докладите си онлайн, както е описано в указанията на страница Помощ (Указания за регистриране).

Алтернативна възможност за заявяване на участи е изтеглянето, попълването и изпращането на doc Registration form на имейлите, посочени в адреса за корестонденция.

Резюметата трябва да съдържат: заглавие, имена на авторите, предпочитано тематично направление и имейл за контакт.

Резюметата ще бъдат прегледани от Научния комитет и авторите ще бъдат информирани относно приемането на докладите.

Пълният текст на докладите трябва да се подготви с MSWord и не трябва да превишава 8 страници, заедно с формулите, фигурите, таблиците, снимките и литературата. Моля, напишете докладите си, като заменяте само текста без да променяте форматирането на частите на файла шаблон doc template FILE.

Ако използвате цветове, имайте предвид, че докладите ще бъдат отпечатани в черно-бело.

Файловете с пълния текст на докладите трябва да бъдат качени на сайта на конференцията през страница Моето участие в конференцията или изпратени на имейл arch_art89@abv.bg до 15 септември 2019.

Представянето на докладите ще е с продължителност 15 минути, заедно с обсъждането. Ще бъде предоставена техника за презентиране, Вие трябва само да качите на сайта или да донесете файл със своята презентация (PowerPoint или PDF файл).​