Background image

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Данни за администратора на лични данни

Съгласно европейският регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 Научен център "Архитектура, Строителство, Градоустройство и Дизайн" към "Българска Академия на Науките и Изкуствата" (БАНИ) се явява оператор на лични данни.

Адресът за кореспонденция на оператора е:

бул. Ситняково № 47 А, гр. София, 1505

тел.:  +3592/943 49 60
факс: +3592/943 49 65
e-mail: arch_art89@abv.bg

Директор на Центъра - акад. проф. д-р арх. Николай Тулешков

Лицето за контакт във връзка с обработваните през настоящия сайт лични данни е:

Ваньо Георгиев
тел.: +359/898 265530
e-mail: info@vanyog.com

Лични данни, които се обработват

"Бисквитки"

Настоящият сайт използва "бисквитки", чиято същност, предназначение и списък може да видите на страница Политика за използване на "бисквитки"

Данни за участие в научни конференции

С цел осигуряване на участие в организираните от Научен център "Архитектура, Строителство, Градоустройство и Дизайн" научни конференции се осъществява регистриране на участници и техни доклади, при което се съхраняват и обработват следните данни:

Имейл адрес, IP адрес, Лични имена, название на местоработата, служебен адрес, лични и служебни телефонни номера, други имейл адреси.

Всеки субект на такива данни придобива възможност, за преглед, редактиране и заличаване на тези данни, след въвеждане на имейл и парола, на страница Моето участие в конференцията.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват в базата данни на настоящия сайт до тяхното заличаване по желание на субекта на данните.

Ако не бъде извършено заличаване на данните по желание на техните субекти, то данните се съхраняват до провеждане на следваща научна конференция от Научен център "Архитектура, Строителство, Градоустройство и Дизайн" и не повече от 3 години от провеждане на последната конференция.

Предаване на лични данни на трета страна

Научен център "Архитектура, Строителство, Градоустройство и Дизайн" не предоставя лични данни на трети страни.

Мерки за сигурност за защита на личните данни