Background image

Организатори на конференция ВАСА'2019

Българска Академия на Науките и Изкуствата (БАНИ) Link

Научен център "Архитектура, Строителство, Градоустройство и Дизайн" Link

Научен институт "Архитектура, Строителство и Градоустройство"

Почетни съорганизатори

Министерство на културата Link

Международна академия по архитектура Link

Съюз на архитектите в България Link

Камара на архитектите в България Link

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Link

Link

Link

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

проф. д-р арх. Николай Тулешков, НЦАСГД при БАНИ, София, Председател

проф. д-р инж. Дончо Партов, ВСУ, ”Л.Каравелов”, София, Зам. председател

доц. д-р Благовеста Иванова, ВСУ, ”Л.Каравелов”,

арх. Юлий Фърков, реставратор, Кюстендил

гл. ас.д-р инж. Иван Иванчев, УАСГ, София

инж. Радослав Николов, ВСУ,”Л.Каравелов

Маг. археолог Филип Петрунов, НАИМ,. БАН

НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ

Академик арх. Георги Стоилов – Международна академия по архитектура

проф. д-р на науките. арх. Борислав Борисов, ВСУ ”Л.Каравелов”, София,

проф. д-р л. арх. Пенчо Добрев, ВСУ”Л.Каравелов”, София

доц. д-р л. арх. Емил Галев, ЛТУ, София

проф. д-р инж. Марина Трайкова , УАСГ, София

проф. д-р инж. Фантина Рангелова, УАСГ, София

доц. д-р инж. Лазар Георгиев, УАСГ,София

гл.ас. д-р инж. Николай Милев, УАСГ, София

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ

 1. проф. д-р инж. Антония Моропоулоу – ТУ, Атина, Гърция
 2. проф. д-р инж. Алоисs Maтерна, ТУ, Острава, Чехия
 3. проф. д-р инж. Антонио Формисано, ТУ, Неапол, Федерико II, Италия
 4. проф. д-р инж. Астериос Лиолиос – Тракийски университет „Демокрит”, Гърция
 5. проф. дтн. Божидар Янев, Колумбийски Университет, Ню Йорк, САЩ
 6. доц. д-р инж..Бохумил Страка, ТУ, Бърно, Чехия
 7. проф.. д-р инж..Бошко Стеванович – ТУ, Белград, Сърбия
 8. проф. д-р инж. Вероника Шентова – Инст. Сеизм. инж., Скопие, Македония
 9. проф. д-р инж.Владимир Бенко- ТУ, Братислава, Словакия
 10. проф. д.т.н. инж. Владимир Кршистек – ТУ, Прага, Чехия
 11. проф. д-р инж. Голубка Нецевска – Инст. Сеизм. инж. Скопие, Македония
 12. проф. д-р инж. Гунар Грюн-ТУ, Нюрнберг, Германия
 13. проф. д-р инж. Гйорюн Арун-ХКУ, Газинтеп, Турция
 14. проф. д-р инж. Дамир Зенунович, МГИ, Босна и Херцеговина
 15. проф. д-р инж..Джанмарко Де Феличе, Университет-Рим, Италия
 16. проф. д-р инж. Драган Костич,- ТУ, Ниш, Сърбия
 17. Доц. д-р инж. Ева Корманикова, ТУ, Кошице, Словакия
 18. инж. Жак Негуер, Р-л на лабораториа по антична консервация, Израел
 19. проф. д-р инж. Иван Балаж – ТУ, Братислава, Словакия
 20. проф.д.т.н. инж. Иржи Маца – ТУ, Прага, Чехия
 21. проф. д-р а рх Йешим Камиле Актуглу–Университет ДокузЕилул,Измир, Турция
 22. проф. д-р арх. Клара Бертолини-Цестари, ТУ, Торино, Италия
 23. проф.д-р инж. Кршищов Зима,ТУ, Краков, Полша
 24. проф. д-р инж. Марио Киорино – ТУ, Торино, Италия
 25. проф.д.т.н. инж.Мариус Машлак—ТУ, Краков, Полша
 26. проф. д-р инж. Мартин Крейса, ТУ, Острава, Чехия
 27. проф. д-р инж. Маятин Крус, ТУ, Щутгарт, Германия, Чехия
 28. доц.д-р арх. Мая Поповац , Университет “Джемал Бийедич, Мостар, Б и Х
 29. проф. д-р инж. Мери Цветковска – У-т „Кирил и Методий“, Скопие, Македония
 30. проф. д-р инж. Милош Дрдацки - ЧАН, Прага, Чехия
 31. доц. д-р арх. Миомир Васов – Университет в Ниш, Сърбия
 32. проф. д-р инж. Мирослав Байер - ТУ, Бърно, Чехия
 33. проф. д-р арх. Надя Куртович Фолич – Университет в Нови Сад, Сърбия
 34. Доц. д-р инж. Наида Адемович, Сараево, Б и Х
 35. Д-р арх. Наташа Луксор, Директор, НИПК-Белград, Сърбия
 36. проф. д-р арх. Никола Цекич – ТУ, Ниш, Сърбия
 37. проф. д-р инж. Николае Тарану – ТУ, Яш, Румъния
 38. проф. д.т.н. инж. Паоло Лоренцо – ТУ, Михнйо, Португалия
 39. проф. д-р инж. Радомир Фолич – Университет в Нови Сад, Сърбия
 40. проф. д-р инж. Рита Бенто – ТУ, Лисабон, Португалия
 41. проф. д-р инж. Станислав Кмет, ТУ, Кошице, Словакия
 42. проф. д-р инж. Уве Дорка, ТУ, Касел, Германия
 43. проф. д.т.н. инж.Филип Ван Богарт, ТУ, Гент. Белгия
 44. проф. д-р инж. Франтишек Валд, ТУ, Прага, Чехия
 45. проф. д.т.н. инж. Хартмут Пастернак – БТУ, Котбус, Германия