Background image

Друга информация

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Конференцията ще се проведе в: хотел Орбита – София.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Официални езици: български и английски.

Работни езици: български, английски, руски, и немски.

Докладите ще се отпечатат в сборник във вида, в който са представени.

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ

Регистрацията на участниците ще се извършва от 21. 11.2019 г. (четвъртък) до 23.11.2019 (събота) от 0800 часа до 1200 часа в сградата на Хотел: Орбита, централно фоайе.

Важни дати

25 август 2019
Изпращане на заявки за участие, заглавия и резюмета на доклади

30 август 2019
Получаване на отговори за приемане на докладите

15 септември 2019
Изпращане на пълния текст на докладите и таксата за участие

Такси за участие

Научен доклад, изнесен от автора или постер: 120 лв.

Научен доклад, изнесен от автора или постер за докторант: 100 лв.

Само публикуване на доклад: 80 лв.

Фирмено представяне - доклад: 200 лв.

Фирмено представяне - изложба: 300 лв.

Адрес за кореспонденция

Българска Академия на науките и изкуствата

Международна научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство - БАНИ’ 2019.

София, 1505, бул. Ситняково № 47 А, гр. София

тел.:  +3592/943 49 60

факс: +3592/943 49 65

e-mail: arch_art89@abv.bg

Проф. д-р инж. Дончо Партов - Организационен секретар

e-mail: partov@vsu.bg